Wybrane nowo艣ci w Surfer 19

Tworzenie kartodiagram贸w ko艂owych

Wprowadzono mo偶liwo艣膰 prezentacji atrybut贸w numerycznych przy u偶yciu wykres贸w ko艂owych funkcjonuj膮cych jako kartodiagramy. Przy zastosowaniu narz臋dzia Base Symbology mo偶na wybra膰, kt贸re atrybuty z pliku wektorowego s膮 przeznaczone do wy艣wietlenia, a nast臋pnie sporz膮dzi膰 na podstawie ich warto艣ci liczbowych wizualizacj臋 proporcji pomi臋dzy nimi w formie wycink贸w wykres贸w ko艂owych. Rozmiary wycink贸w wykresu mo偶na ustawi膰 proporcjonalnie lub jako sta艂y rozmiar, ponadto dostosowa膰 mo偶na kolory, etykiety, pozycj臋 oraz formatowanie. Jest to doskona艂a forma prezentacji na przyk艂ad danych statystycznych dotycz膮cych demografii, lub st臋偶e艅 substancji w pr贸bkach pobranych w toku prac terenowych.

Poni偶szy przyk艂ad zastosowania przedstawia wizualizacj臋 danych demograficznych dla poszczeg贸lnych wojew贸dztw. Wizualizacja przygotowana w programie Surfer z wykorzystaniem mapy podk艂adowej podzia艂u administracyjnego zawartej w ramach zestawu map bazowych Mapa Polski 2020 dla produkt贸w Golden Software dost臋pnego opcjonalnie do zakupienia w naszej firmie.

Wizualizacja w formie kartodiagramu

Eksport pliku 3D PDF

Nowa funkcja eksportowania widoku 3D do interaktywnego formatu 3D PDF. Obs艂ugiwane jest dodawanie powierzchni, osi, punkt贸w, izolinii, obracanie modelu, zmiana o艣wietlenia, stylu wy艣wietlania modelu i wiele innych. Funkcja ta mo偶e s艂u偶y膰 za 艣wietne narz臋dzie konsultowania wynik贸w pracy ze zleceniodawcami. Wyeksportowane pliki 3D PDF mog膮 by膰 nast臋pnie otwierane w programie Adobe Reader DC lub innych aplikacjach obs艂uguj膮cych wy艣wietlanie 3D.

Plik 3D PDF wyeksportowany z okna 3D View i otwarty w programie Adobe Reader

艁膮czenie atrybut贸w z obiektami wektorowymi w tabeli atrybut贸w

Mo偶liwo艣膰 艂膮czenia danych o atrybutach z obiektami wektorowymi wyst臋puj膮cymi na mapie bazowej, przy u偶yciu nazw atrybut贸w. Tego typu operacja znana jest r贸wnie偶 jako Spatial Join. Kiedy obiekty wektorowe maj膮 ju偶 przypisane nowe atrybut, na ich podstawie mo偶na tworzy膰 mapy tematyczne przy u偶yciu opcji Base Symbology (mo偶na r贸wnie偶 wykorzysta膰 now膮 funkcj臋 tworzenia kartodiagram贸w). Dla przyk艂adu, je偶eli dysponujemy danymi pobranymi z konkretnych punkt贸w terenowych, w przypadku wykonania nowego pomiaru, nowe dane mog膮 zosta膰 艂atwo powi膮zane z obiektami na mapie na podstawie parametru UWI lub innego Object ID i w ten spos贸b zaktualizowa膰 dane prezentowane na mapie.

艁膮cznie nowych danych do istniej膮cych obiekt贸w bazowej warstwy wektorowej

Filtr dla map punktowych typu Post Map

Dodano mo偶liwo艣膰 filtrowania punkt贸w na mapie typu Post, bez konieczno艣ci edytowania 藕r贸d艂owego pliku danych. Filtr umo偶liwia usuni臋cie z prezentowanego zbioru danych tych punkt贸w, kt贸re nie spe艂ni膮 wskazanych kryteri贸w. Kryteria mo偶na dobiera膰 na bazie warto艣ci X, Y, lub warto艣ci pochodz膮cych z innej kolumny ze zbioru danych. Mo偶na stosowa膰 operatory logiczne na tej samej zasadzie jak dotychczas w funkcji Data Exlusion Filter poprzez arkusz danych, lub w ramach menu Grid Data.

Filtrowanie map punktowych

Skalowanie map poprzez zmian臋 wymiar贸w ramki mapy

Dotychczas w programie Surfer zmiana wymiar贸w mapy poprzez przeci膮ganie zewn臋trznej ramki mapy powodowa艂a zaburzenie skalowania mapy. Obecnie, problem ten nie wyst臋puje i mo偶liwa jest zmiana wymiar贸w mapy poprzez rozci膮ganie zewn臋trznej ramki, a program zachowa skalowanie oraz zaktualizuje wszelkie podzia艂ki mapy, aby odpowiada艂a nowym wymiarom. Skala mapy jest obecnie obliczana i wy艣wietlana w oknie w艂a艣ciwo艣ci Properties, mo偶na zatem 艂atwiej dobra膰 tak膮 skal臋, kt贸ra jest odpowiednia.

Skalowanie map poprzez przeci膮gnie ramki

Konwertowanie pomi臋dzy typami map opartych na siatce grid

Mapy korzystaj膮ce z siatki grid mo偶na obecnie 艂atwo konwertowa膰 pomi臋dzy typami przy u偶yciu narz臋dzia Convert Layer. W przypadku potrzeby zmiany typu mapy, nie jest ju偶 zatem potrzebne ponowne wczytanie pliku z danymi, a jedynie bezpo艣rednia konwersja istniej膮cej mapy do 偶膮danego typu.

Konwertowanie pomi臋dzy typami map

Szybsze i 艂atwiejsze tworzenie map

Tworzenie map jest teraz szybsze i bardziej intuicyjne. Po wej艣ciu w menu File | Open i wybraniu pliku z danymi lub siatk膮 grid, mapa mo偶e by膰 utworzona natychmiast, natomiast po wskazaniu kilku plik贸w, utworzonych zostanie kilka map r贸wnocze艣nie. Je偶eli wyst臋puje potrzeba edycji 藕r贸d艂owego pliku, nadal mo偶na go otworzy膰 bezpo艣rednio poprzez komend臋 Open in Worksheet. W podobny spos贸b, pliki grid mog膮 by膰 otwierane poprzez wybranie Grids | Grid Editor

Tworzenie map poprzez tryb "przeci膮gnij i upu艣膰"

Mo偶liwo艣膰 tworzenia map poprzez przeci膮gni臋cie jednego lub wi臋cej plik贸w z okna Eksploratora Windows, lub pulpitu bezpo艣rednio do obszaru roboczego wykresu. Po utworzeniu mapy w ten spos贸b, mo偶na j膮 nast臋pnie przekonwertowa膰 do wybranego typu: Contour, 3D Surface, Watershed poprzez opcj臋 Convert Layer. Przeci膮gni臋cie pliku wektorowego spowoduje utworzenie wektorowej mapy bazowej Base(vector), a zastosowanie pliku z danymi XYZ utworzy map臋 typu Post.

Tworzenie kilku wykres贸w poprzez przeci膮gni臋cie kilku zaznaczonych plik贸w do okna roboczego

Szybsze generowanie poziomic

Generowanie poziomic odbywa si臋 teraz w spos贸b wielow膮tkowy, jest zoptymalizowane i 7 razy szybsze. W przypadku stosowania du偶ych plik贸w 藕r贸d艂owych typu grid, lub g臋stego wy艣wietlania poziomic, te usprawnienia pozwol膮 zaoszcz臋dzi膰 wiele czasu. Zaktualizowana podzia艂ka post臋pu wykonania procedury, pozwala okre艣li膰 ile czasu pozosta艂o do wykonania zadania.

Wsp贸lne pliki Grid, Data, Image dla r贸偶nych map

Korzystanie przez wsp贸lne pliki 藕r贸d艂owe przez r贸偶ne mapy w ramach jednego projektu pozwala na przyspieszenie dzia艂ania projektu jak r贸wnie偶 powoduje mniejszy rozmiar pliku projektu SRF. W przypadku utworzenia r贸偶nych map korzystaj膮cych z tego samego pliku danych, nie jest on duplikowany w ramach pliku SRF, ale jest dzielony pomi臋dzy wszystkie korzystaj膮ce z niego mapy. Podobnie wykorzystywane s膮 pliki wektorowe i obrazy rastrowe. Podczas tworzenia nowej warstwy mapowej w programie, mo偶liwy jest wyb贸r czy skorzysta膰 z nowego pliku, czy z pliku zapisanego ju偶 w projekcie.

Korzystanie ze wsp贸lnych pik贸w danych wej艣ciowych

Cofanie zmian w widoku 3D

W widoku 3D dodana zosta艂a komenda Undo pozwalaj膮ca na cofni臋cie zmian w zakresie rotacji modelu, zmian o艣wietlenia, przewy偶szenia oraz zmiany formatowania obiektu.

Podgl膮d plik贸w SRF w Eksploratorze Windows

Z poziomu Eksploratora Windows wy艣wietlane s膮 teraz minaturki zawarto艣ci okna Plot w danym projekcie, co pozwala oceni膰 zawarto艣膰 danego projektu bez konieczno艣ci jego otwierania w programie Surfer. Obs艂ug臋 tej funkcji posiadaj膮 pliki projekt贸w zapisane w wersji Surfer 16 lub nowszych.

Podgl膮d plik贸w SRF z poziomu Eksploratora Widows

Cofanie przybli偶enia widoku

Mo偶liwo艣膰 cofni臋cia przybli偶enia widoku przy pomocy nowej komendy Zoom Previous. Przy wyst膮pieniu pomy艂ki przy przybli偶aniu widoku, po klikni臋ciu przycisku, widok wr贸ci do poprzedniej pozycji. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 przypisanie komendy do wybranego skr贸tu na klawiaturze.

Kopiowanie formatu map typu Classed Post Map

Narz臋dzie Copy Format/Paste Format obs艂uguje teraz r贸wnie偶 kopiowanie interwa艂贸w map typu Classed Post Map, co pozwala przenosi膰 zdefiniowane interwa艂y pomi臋dzy mapami tego typu, bez konieczno艣ci manualnego ich wprowadzania.