Wybrane nowości w Surfer 21

Wyświetlanie poligonów 3D, polilinii 3D i obiektów 3D.

Wyświetlanie obiektów w widoku 2D i 3D obsługuje obecnie dane wektorowe 3D, w tym polilinie, poligony i obiekty 3D. Można obecnie wyświetlać formaty m. in. 3D DXF, SHP oraz GPX w pełnym widoku 3D. Pozwala to na lepszą wizualizację struktur takich jak: strefy nieciągłości, relacje ułożenia warstw skalnych w stosunku do obiektów inżynierskich, tuneli, szybów i rurociągów.

Powierzchnie uskokowe i ciała mineralizacji wyświetlone w widoku 3D View

Wprowadzona została również możliwość nadania grafikom głębi, dzięki zastosowaniu tesselacji wypełnień poligonów. Powierzchnie reagują na zmiany w oświetleniu otoczenia, pozwalając na lepsze wyeksponowanie istotnych elementów modelu. Budynki i inne struktury powierzchniowe, mogą być importowane w formacie DXF i nałożone na warstwę Numerycznego Modelu Terenu, lub inną powierzchnię topograficzną.

Tesselacja w programie Surfer 21

Obliczanie powierzchni i objętości pomiędzy izoliniami

Nowe narzędzie Contour Volume/Area pozwala obliczać powierzchnie i objętości występujące powyżej, poniżej oraz pomiędzy wskazanymi izoliniami.

Nowy raport Contour Volume/Area

Importowanie obrazów bez kanału alfa

Niektóre obrazy mogą mieć osadzony kanał alfa sterujący przezroczystością, który może wpływać na kolorystykę importowanych obrazów, powodując efekt wyblaknięcia. Program Surfer daje obecnie możliwość pominięcia kanału alfa, pozwalając na importowanie grafik w odpowiedniej kolorystyce.

Obraz importowany wraz z kanałem alfa (po lewej) oraz bez kanału alfa (po prawej)

Praca z poliliniami 3D i poligonami 3D w widoku 2D

Możliwe jest obecnie stosowanie plików m. in. 3D SHP, 3D DXF, 3D BLN i innych dla potrzeb geoprocesingu i funkcji edytowania siatki grid. Dodawanie obiektów 3D do mapy może odbywać się poprzez import geometrii 3D bezpośrednio do mapy bazowej, lub poprzez utworzenie standardowego obiektu 2D i konwersję do 3D poprzez nadanie wartości parametru Z dla poszczególnych punktów węzłowych obiektu.

Polilinie 3D i poligony 3D mogą być stosowane w następujących funkcjach przetwarzania siatek grid:

 • Assign NoData
 • Grid from Contours
 • Calculate Volume
 • Slice
 • Grid Info

Obiekty te mają obecnie również zastosowanie w funkcjach geoprocesingu:

 • Łączenie polilinii
 • Konwertowanie obiektów wektorowych pomiędzy 2D i 3D
 • Rozdzielanie polilinii
 • Zmiana kształtu
 • Tworzenie buforów

Zmiany w eksportowaniu do formatu 3D PDF

Do opcji eksportu do formatu 3D PDF dodana została możliwość wyboru jakości z jaką eksportowany ma być obraz. Wybranie mniejszej jakości skutkuje szybszym eksportem i mniejszym rozmiarem wynikowego pliku PDF. Jeżeli celem jest uzyskanie jak największego poziomu detali, możliwe jest wybranie najwyższej jakości eksportu.

Eksportowanie do DXF

Możliwość eksportowania polilini oraz izolini do formatu DXF jako płaskie polilinie, bez parametru ZLEVEL, tak aby było możliwe wyświetlanie izolini w widoku mapy programu AutoCAD. Jest to opcja przydatna zwłaszcza dla użytkowników pracujących z mapami izoliniowymi w programie AutoCAD.

Nowe funkcje dostępne poprzez automatyzację:

 • Tworzenie i edycja poligonów 3D
 • Tworzenie i edycja polilinii 3D
 • Edytowanie klas i przypisywanie map kolorów dla warstw map punktowych klasyfikowanych
 • Określanie formatu pliku danych dotyczących układu odniesienia podczas eksportu
 • Funkcja Grid Project pozwalająca na sterowanie układem odniesienia
 • Stosowanie granic poligonu dla przypisania wartości NoData
 • Określanie formatu wyjściowego pliku siatki w funkcji GridFunction
 • Przypisywanie formatowania DMS dla etykiet
 • Stosowanie funkcji pobierania wartości Z dowolnego punktu siatki grid