Przykłady zastosowańOdwzorowanie terenu

Podstawowym zastosowaniem programu jest tworzenie odwzorowań powierzchni Ziemi. Powstające mapy przestrzenne bardzo wiernie oddają rzeczywiste kształty. Poza efektem wizualnym tego typu zastosowanie pozwala dokonywać obliczeń parametrów liniowych, powierzchniowych oraz objętościowych.

Uwaga: Po kliknięciu na rysunku można wyświetlić jego powiększenie.


Przedstawiona powyżej mapa jest efektem nałożenia dwóch map prostych.

Kanion rzeki Kolorado to klasyczny przykład zastosowania programu Surfer do tworzenia odwzorowania terenu.


Dolina Wisły pod Krakowem to przykład mapy powierzchniowej z symulacją oświetlenia powierzchni, które odpowiada rzeczywistemu obrazowi około godziny 16.

Mapy funkcji dwóch zmiennych

Program Surfer jest stosowany do przedstawienia przebiegu funkcji dwóch zmiennych, które są określone przez podanie pewnej liczby punktów, czyli wartości funkcji w określonych punktach XY. Bywa to często wykorzystywane do zobrazowania wartości np. wartości pewnego parametru na danym terenie. Mapa obok może przedstawiać np. stężenie dwutlenku siarki na obszarze pewnego miasta.


Mapa jest efektem nałożenia mapy izolinii na podkład z planu miasta wprowadzony jako grafika do jednej z wartw mapy.

Wykresy funkcji

Innym zastosowaniem programu może być tworzenie wykresów funkcji danych wzorem matematycznym. Regularna siatka wartości (griding) może być tworzony na podstawie opisu funkcji wzorem matematycznym. W ten sposób może być przedstawiona dowolna funkcji dwóch zmiennych z=f(x,y).