Trzy etapy tworzenia mapyKrok 1.
Dane w arkuszu w formie XYZ

W tym kroku przygotowywane są dane w arkuszu danych. Mogą one podlegać edycji poprzez "ręczne" wprowadzanie danych lub mogą być importowane z plików o innych formatach. Surfer dopuszcza korzystanie z plików formatu xls bez konieczności ich importu. Arkusz programu MS Excel jest traktowany jak wewnętrzny format danych.


Krok 2.
Regularna siatka wartości - gridding

Na podstawie arkusza danych YXY wyznaczana jest regularna siatka wartości czyli tzw. GRID. Etap ten jest podstawowym etapem przetwarzania danych w programie Surfer, który oferuje szereg różnych metod wyznaczania siatki GRID. Wszystkie z nich są określonymi metodami interpolacji, których celem jest wyznaczenie wartości w regularnych węzłach siatki na bazie nieregularnie rozłożonych punktów zmiennych niezależnych XY oraz wartości funkcji Z. Od jakości griddingu zależy jakość odwzorowania w formie mapy, dlatego Surfer dostarcza też metody oceny jakości griddingu oraz pozwala w szerokim stopniu ingerować w parametry sterujące pracą poszczególnych procedur interpolacyjnych.

Rysunek poniżej przedstawia okno procedury podglądu griddingu, która umożliwia też edycje wartości w poszczególnych węzłach siatki.


Krok 3.
Mapa

Końcowym krokiem jest utworzenie mapy na bazie wygenerowanej w poprzednim kroku siatki GRID. Efekt końcowy zależy od rodzaju wybranej mapy i ustawień indywidualnych parametrów określających wygląd szczegółów mapy.


Krok 3a.
Mapa wielowarstwowa

Krok czwarty może być zastosowany przy tworzeniu mapy wielowarstwowej, która jest nałożeniem kilku map prostych utworzonych w kroku 3.