Nowo艣ci w wersji Surfer 15

 • Tworzenie map na podstawie danych LiDAR
 • Dane typu LiDAR pochodz膮ce ze skaningu laserowego sta艂y si臋 powszechnym 藕r贸d艂em informacji o terenie. Dzi臋ki klasyfikacji punkt贸w zawartych w tych danych mo偶liwe jest tworzenie map terenu. Chmura punkt贸w, bo tak popularnie nazywane s膮 dane tego typu, pozwala nie tylko odtworzy膰 ukszta艂towanie terenu, ale dostarcza informacji o zabudowie, sieci drogowej, szacie ro艣linnej, itp.

  Point Cloud to nowy rodzaj mapy, kt贸ry dodany zosta艂 do 艣rodowiska programu. SURFER pozwala operowa膰 na danych w formatach las oraz laz, kt贸re zawieraj膮 informacje o terenie w formie danych typu LiDAR. Punkty w pliku LiDAR podzielone s膮 na klasy, kt贸re reprezentuj膮 r贸偶ne rodzaje obiekt贸w terenowych.

  Okno importu chmury punkt贸w zawiera dwie rozbudowane sekcje. Sekcja pierwsza pozwala na etapie importu 艂膮czy膰 dane z r贸偶nych plik贸w celem utworzenia wsp贸lnej chmury punkt贸w. Parametry sekcji drugiej pozwalaj膮 na filtrowanie punkt贸w podczas importu. Domy艣lnie importowane s膮 wszystkie punkty zawarte we wskazanych plikach, ale mo偶liwe jest ograniczenie zakresu zmiennych x, y i z oraz ograniczenie importu punkt贸w do okre艣lonych grup klasyfikacyjnych.

  Pokazane obok mapy powsta艂y na bazie tej samej chmury punkt贸w, obrazuj膮cej okolice kopca Kraka, ale po zastosowaniu r贸偶nej filtracji punkt贸w w oparciu o ich klasyfikacj臋. Na g贸rze od lewej wybrano punktu gruntu Ground oraz budynk贸w Building. Dla map na dole od lewej filtrowane zosta艂y odpowiednio punktu ro艣linno艣ci niskiej Low Vegetation oraz wysokiej High Vegetation.
  Mapa okolic kopca Kraka w Krakowie wykonana w oparciu o dane LiDAR.


 • Interaktywne wizualizacje 3D i film z przelotu nad powierzchni膮
 • Ka偶da mapa utworzona na bazie regularnej siatki warto艣ci mo偶e by膰 prezentowana w oknie interaktywnych wizualizacji 3D. Odpowiednie parametry o艣wietlenia powierzchni oraz ustawiane atrybuty otoczenia prowadz膮 do bardzo atrakcyjnych wizualizacji 3D. Wersja 15 wprowadzi艂a zmiany na wst膮偶ce Map Tools. Z sekcja Map Tools wyodr臋bniona zosta艂a sekcja View, kt贸ra zawiera przycisk Trackballoraz nowy w wersji 15 przycisk 3D View.

  Jedn膮 z procedur wywo艂ywanych przyciskiem na wst膮偶ce 3D View jest generowanie wizualizacji przelotu nad powierzchni膮 mapy. Do tego celu s艂u偶膮 trzy przyciski w sekcji Fly-Through, czyli Create/Edit, Play oraz Record. Pierwszy otwiera okno dialogowe edytora 艣cie偶ki lotu. Drugi uruchamia wizualizacj臋 przelotu, a trzeci pozwala zapisa膰 film z lotu w pliku w formacie AVI.
  Zmieniona w wersji 15 wst膮偶ka Map Tools


  Okno interaktywnych wizualizacji 3D
  Aby symulowa膰 przelot nad powierzchni膮 konieczne jest przygotowanie trasy przelotu. Obserwator (kamera) zawsze porusza si臋 po zdefiniowanej 艣cie偶ce od jej punktu pocz膮tkowego do ko艅cowego. Definicja trasy uwzgl臋dnia te偶 ustawienie kamery podczas lotu. Mo偶liwe s膮 r贸偶ne opcje kierowania kamer膮. Mo偶e ona by膰 nakierowane zawsze na kierunek lotu zgodnie z wytyczon膮 tras膮. Inn膮 opcj膮 jest sta艂y podczas lotu k膮t obrotu w p艂aszczy藕nie poziomej oraz odchylenie osi kamery od pionu. W ostatniej opcji kamera patrzy ci膮gle w jeden, ustalony punkt w przestrzeni, bez wzgl臋du na jej po艂o偶enie na trasie. Mo偶liwy jest przelot na sta艂ej wysoko艣ci bezwzgl臋dnej lub utrzymywanie sta艂ej wysoko艣ci wzgl臋dem powierzchni.  Eksploracyjny lot nad kraterem na g贸rze 艣w.Heleny.

  Przelot odbywa si臋 na sta艂ej wysoko艣ci bezwzgl臋dnej ponad wierzcho艂kiem g贸ry. Kamera jest automatycznie nakierowywana zawsze do centrum krateru.

 • Podzia艂 map bazowych na mapy rastrowe i wektorowe
 • Mapy bazowe zosta艂y podzielone na dwie kategorie, mapy tworzone w oparciu o obrazy rastrowe oraz mapy tworzone w oparciu o dane wektorowe. Podzia艂 ten, jak opis wskazuje, bazuje na rodzaju pliku u偶ytego do tworzenia mapy i zosta艂 uwidoczniony w nazwie warstwy mapy w oknie managera obiekt贸w Contents. Rozr贸偶niane s膮 warstwy typu Base (raster) i Base (vector).

  Rastrowa mapa bazowa powstaje w oparciu o pliki w formatach graficznych, kt贸re poza formatem geotif nie zawieraj膮 danych georeferencyjnych.
  Parametry podstawowe
  rastrowej mapy bazowej
  Mapa bazowa typu wektorowego powstaje na bazie plik贸w wektorowych, kt贸re w spos贸b zale偶ny od formatu opisuj膮 obiekty mapy, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋 obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. Mapa tego typu ma narzucony uk艂ad jednostek, ale nie ka偶dy format pliku wektorowego zawiera w swojej strukturze dane georeferencyjne. Parametry podstawowe
  wektorowej mapy bazowej
 • Symbologia czyli mapy tematyczne
 • Symbologia to rodzaj mapy tematycznej wykonywanej na obiektach mapy bazowej typu wektorowego. Mapy te r贸偶nicuj膮 wygl膮d punkt贸w, linii i obszar贸w w zale偶no艣ci od warto艣ci atrybut贸w liczbowych zwi膮zanych z tymi obiektami. Program oferuje kilka metod mapowania atrybut贸w obiekt贸w.


  Wariant unikalnych warto艣ci atrybutu
  Unikalne warto艣ci wybranego atrybutu s膮 zestawione w tabeli, a mapowaniu podlega kolor linii, kolor wype艂nienia i linii brzegowej obszaru oraz kolor kreski i wype艂nienia dla symbolu punktu. Kolorowaniu podlegaj膮 tylko obiekty, dla kt贸rych warto艣ci wybranego atrybutu znajduj膮 si臋 na li艣cie unikalnych warto艣ci. Dla pozosta艂ych obiekt贸w pozostaj膮 aktualne w艂asno艣ci ustawione w oknie managera w艂asno艣ci dla mapy.


  Wariant nieklasyfikowanego kolorowania
  Nast臋puje mapowanie kolor贸w wg warto艣ci wybranego atrybutu. Mapowanie ma wp艂yw na kolor obiektu liniowego, kolor wype艂nienia obszaru oraz kolor wype艂nienia symbolu punktu. Kolor linii brzegowej obszaru i symbolu punktu nie ulega zmianie i s膮 aktualne nastawy dokonane w oknie parametr贸w mapy bazowej.
  Mapa tematyczna powiatu krakowskiego

  Wariant nieklasyfikowanych symboli
  Dokonywany jest wyb贸r rodzaju symbolu, kt贸ry jest kojarzony z obiektami, a wielko艣膰 tego symbolu jest uzale偶niona od warto艣ci wybranego atrybutu. Ten wariant mapy tematycznej wp艂ywa tylko na obiekty powierzchniowe i punkty. Nie ma wp艂ywu na obiekty liniowe.


  Wariant kolorowych klas warto艣ci
  W tym wariancie symbologii zakres warto艣ci wybranego atrybutu dzielony jest na klasy i do ka偶dej z nich przyporz膮dkowany jest okre艣lony kolor. W tym wypadku kolor nie odzwierciedla unikalnej warto艣ci atrybutu, ale klas臋, do kt贸rej ta warto艣膰 nale偶y.


  Wariant klasyfikowanych symboli
  Ostatni wariant mapy tematycznej, to mapa klasyfikowanych symboli. Idea mapy jest podobna jak w wariancie kolorowych klas warto艣ci, ale do zdefiniowanych klas przyporz膮dkowane s膮 symbole o modyfikowanym wygl膮dzie.

  Okno dialogowe Symbology
  dla wariantu klasyfikowanych symboli
 • Warstwa symbologii w legendzie zbiorczej
 • Termin Legend w 艣rodowisku programu SURFER by艂 do tej pory w zasadzie zarezerwowany wy艂膮cznie dla klasyfikowanej mapy punkt贸w Classed Post Map lub mapy wektorowej, gdzie opisywa艂 d艂ugo艣膰 wektor贸w. Legenda do tych map dodawana by艂a przez zaznaczenie odpowiedniego parametru w oknie managera w艂asno艣ci mapy.

  Program SURFER w wersji 14 wprowadzi艂 nowy mechanizm z zakresie tworzenia legendy mapy i zarz膮dzania jej parametrami. W jednym obiekcie legendy mog膮 by膰 zgrupowane obja艣nienia do wszystkich warstw, dla kt贸rych funkcjonuje obiekt legendy.

  Wersja 15 wprowadzi艂a do legendy zbiorczej, grupuj膮cej opisy stosowanej symboliki dla wszystkich warstw map zawartych projekcie, warstwy symbologicznych map tematycznych, jako kolejnych warstw, kt贸re s膮 uwzgl臋dniane w legendzie zbiorczej.

  Opis symbologii w legendzie zbiorczej
 • Okno dialogowe Layers for Legend dla edycji legendy zbiorczej
 • Rysunek pokazuje struktur臋 mapy w oknie managera obiekt贸w Contents oraz zawarto艣膰 okna Layers for Legend. Okno to w sekcji Available layers wy艣wietla nazwy wszystkich warstw, kt贸rym mo偶e towarzyszy膰 legenda. Ulokowana po prawej stronie sekcja Selected layers zawiera list臋 warstw, dla kt贸rych legendy zawarte s膮 ju偶 w obiekcie legendy zbiorczej. Nowa warstwa nie jest jeszcze umieszczona w legendzie. Wystarczy j膮 zaznaczy膰 w oknie Layers for Legend i klikn膮膰 na przycisk przenoszenia do panelu prawego. Obiekt legendy zostanie uzupe艂niony o dodatkow膮 warstw臋.

  Operowanie na warstwach legendy
 • Zmiana terminologii z Blank na NoData
 • Wersja 15 zmieni艂a nazewnictwo blankingu, czyli operacji usuwania warto艣ci z w臋z艂贸w siatki. Procedura przetwarzania siatki griddingu Blank realizuj膮ca t膮 operacj臋 zosta艂a zast膮piona procedur膮 Assign NoData, co jest widoczne w sekcji Edit wst膮偶ki Grids. W 艣lad za t膮 zmian膮 posz艂a zmiana terminologii zwi膮zanej z blankingiem w ca艂ym interfejsie u偶ytkownika.

  Wst膮偶ka narz臋dziowa
  operacji na siatkach warto艣ci
 • Link do procedury MapWizard z okna Welcome to Surfer
 • Procedura MapWizard pozwala w spos贸b szybki tworzy膰 mapy po wykonaniu kilku krok贸w, z kt贸rych ka偶dy pozwala zdefiniowa膰 okre艣lone parametry niezb臋dne dla utworzenia mapy i ka偶dy wi膮偶e si臋 z otwarciem innego okna dialogowego. Nowa mapa lub warstwa istniej膮cej mapy powstaje maksymalnie w trzech krokach.

  Pierwszym krokiem jest selekcja danych wej艣ciowych. Krok drugi stanowi etap definiowania parametr贸w griddingu, je艣li procedura tworzenia mapy wymaga wyznaczenia siatki warto艣ci. Krokiem trzecim jest wyb贸r rodzaju nowej mapy lub rodzaju warstwy, kt贸ra b臋dzie dodana do istniej膮cej mapy.

  Procedura MapWizard mo偶e by膰 teraz wywo艂ywana ju偶 w okna powitalnego Welcome to Surfer.

  Okno Welcome to Surfer
 • Zmiana formatu pliku bln generowanego przez procedur臋 Grid Slice
 • Okno dialogowe procedury Grid Slice pozwala zdefiniowa膰 dwa rodzaje plik贸w wyj艣ciowych, plik w formacie dat i plik w formacie bln. Wygenerowany przez t臋 procedur臋 plik bln do wersji 14 w艂膮cznie zawiera艂 cztery kolumny. Dwie pierwsze to wsp贸艂rz臋dne x i y punkt贸w na lini臋 przekroju, kolumna trzecia podawa艂a warto艣膰 wsp贸艂rz臋dnej z, czyli w艂a艣ciwy profil, a kolumna ostatnia zawiera艂a numer linii w pliku opisu linii ci臋cia. Ten format pliku nie pozwala艂 na wykre艣lenie profilu w formie mapy bazowej.

  Struktura pliku bln zosta艂a zmieniona, aby na jego podstawie by艂o mo偶liwe wprost narysowanie profilu jako mapy bazowej. Plik bln generowany przez procedur臋 Slice zawiera teraz trzy kolumny, pierwsza to odleg艂o艣膰 mierzona wzd艂u偶 linii ci臋cia, druga zawiera warto艣膰 profilu, czyli zmienn膮 z, a w trzeciej zawarty jest numer linii w pliku wej艣ciowym opisu 艣cie偶ki ci臋cia. Taki format pliku umo偶liwia wprost wykre艣lenie mapy bazowej zawieraj膮cej profil przekroju.

  Program zawiera oczywi艣cie istniej膮c膮 wcze艣niej procedur臋 Profile, ale r贸wnolegle dost臋pne s膮 alternatywne narz臋dzia, kt贸re funkcjonowa艂y w starszych wersjach programu i ulepszane s膮 w dalszym ci膮gu u偶ywane. Okno dialogowe procedury Slice wygl膮d tak samo jak wcze艣niej, ale format pliku bln jest inny.

  Okno dialogowe procedury Slice
 • Generowanie triangulacji Delaunaya i poligon贸w Thiessena (Voronoya)
 • Sekcja New Features na wst膮偶ce Features zawiera przyciski funkcyjne dla tworzenia nowych rodzaj贸w obiekt贸w. Wprowadzona zosta艂a mo偶liwo艣膰 generowania siatki triangulacyjnej Delaunaya oraz wielok膮ty Thiessena. Now膮 zawarto艣膰 wst膮偶ki pokazuje rysunek obok.


  W oparciu o zaznaczony zestaw obiekt贸w punktowych generowana jest triangulacja Delaunaya. Suma powsta艂ych tr贸jk膮t贸w tworzy tzw. otoczk臋 wypuk艂膮 zbioru punkt贸w (Convex Hull).


  Procedura tworzy zestaw wielok膮t贸w Thiessena dla zaznaczonego zbioru punkt贸w. Wielok膮ty te dziel膮 p艂aszczyzn臋 na przyleg艂e obszary. Ka偶dy wielok膮t stanowi otoczenie jednego punktu, o tej w艂asno艣ci, 偶e punkty w tym otoczeniu le偶膮 bli偶ej danego punktu ni偶 ka偶dego innego w zaznaczonym zbiorze punkt贸w.

  Zar贸wno triangulacja Delaunaya jak i wielok膮ty Thiessena wykorzystywane s膮 w tworzeniu numerycznego modelu terenu.

  Na rysunku ciemniejszym kolorem i lini膮 ci膮g艂膮 oznaczone zosta艂y obiekty triangulacji Delaunaya. Wielok膮ty ja艣niejsze kre艣lone lini膮 przerywan膮 to zestaw wielok膮t贸w Thiessena (Voronoya).

  Wst膮偶ka narz臋dziowa Features


  Triangulacja Delaunaya
  i poligony Thiessena (Voronoya)
 • Wykorzystanie wielow膮tkowo艣ci procesor贸w do przyspieszenia oblicze艅
 • Pocz膮wszy od wersji 15 procedura griddingu wykorzystuje wielow膮tkowo艣膰 sprz臋tu komputerowego, co dzi臋ki zr贸wnolegleniu oblicze艅 pozwoli艂o przyspieszy膰 procedur臋 griddingu od 5 do 14 razy w stosunku do wersji wcze艣niejszych. Dzi臋ki wykorzystaniu wielow膮tkowej pracy procesor贸w wielordzeniowych i system贸w wieloprocesorowych zosta艂o znacznie przyspieszone tworzenie kolorowej mapy reliefowej, co sta艂o si臋 szczeg贸lnie widoczne dla map o bardzo du偶ej rozdzielczo艣ci i zmianie parametr贸w w czasie rzeczywistym.

 • Zapami臋tywanie ustawie艅 szeroko艣ci sekcji paska stanu
 • Pasek stanu to dolna linia interfejsu u偶ytkownika. Linia paska stanu podzielona jest na pi臋膰 sekcji. Ka偶da z nich przekazuje informacje o stanie pracy programu lub dane wyselekcjonowanego obiektu.

  W sekcji pierwszej pojawiaj膮 si臋 informacje na temat wybranej procedury pracy programu, podpowiedzi informuj膮ce o procedurach przypisanych do ikon pask贸w narz臋dziowych lub inne tego typu informacje. Sekcja druga to nazwa wybranego obiektu. Sekcja trzecia i czwarta podaj膮 wsp贸艂rz臋dne kursora w polu roboczym okna edycji mapy. Ostatnia sekcja paska stanu podaje wymiary wyselekcjonowanego obiektu. Wymiary te podawane s膮 w jednostkach strony.

  Pasek stanu


  Rozmiary poziome sekcji paska mog膮 by膰 zmieniane przeci膮ganiem ich granic za pomoc膮 myszy. W wersji 15 programu ustawione w danej sesji programu rozmiary sekcji na pasku stanu s膮 zapami臋tywane i przenosz膮 si臋 do nast臋pnej sesji programu.

 • Zmiana domy艣lnego kroju pisma
 • W starszych wersjach programu, jako domy艣lny font funkcjonowa艂 kr贸j pisma Arial 10. Zosta艂 on zmieniony na Calibri 11. Jest on teraz domy艣lnym krojem pisma, co mo偶na 艂atwe zaobserwowa膰 otwieraj膮c okno Options i wybieraj膮c sekcj臋 Font. Oczywi艣cie je艣li po instalacji programu u偶ytkownik nie dokona艂 zmiany domy艣lnego kroju pisma. Domy艣lny kr贸j pisma
 • Inne zmiany
 • Zapami臋tywany wyb贸r formatu eksportu
  Operacje importu i eksportu pozwalaj膮 wyeksportowa膰 dokument do innego formatu ni偶 standardowy lub wstawi膰 do otwartego dokumentu zawarto艣膰 importowanego pliku. Procedura eksportu dokumentu mo偶e by膰 ograniczona do fragmentu projektu aktualnie wy艣wietlanego w oknie edycji mapy. Wybrany format eksportu jest zapami臋tywany w ramach bie偶膮cej sesji programu i wyb贸r ten jest przenoszony do nast臋pnej sesji.

  Deselekcja wiersza i kolumny arkusza
  Wyb贸r zakresu kom贸rek w arkuszu jest cz臋sto u偶ywan膮 operacj膮, kt贸ra jest na przyk艂ad wst臋pem do wykonania operacji kolumnowych czy oblicze艅 parametr贸w statystycznych. Je偶eli zosta艂 zaznaczony pewien zakres kolumn lub wierszy przez klikni臋cie na ich nag艂贸wkach, to mo偶liwe jest usuni臋cie selekcji dla wybranego wiersza lub kolumny przez klikni臋cie na nag艂贸wku z wci艣ni臋tym klawiszem Ctrl. .

  Automatyzacja wizualizacji
  W 艣lad za zmianami w interfejsie u偶ytkownika zwi膮zanymi z podzia艂em na mapy bazowe wektorowe i rastrowe nast膮pi艂o w 艣rodowisku j臋zyka skryptowego zast膮pienie obiektu Base Layer przez dwa nowe obiekty RasterBaseLayer i VectorBaseLayer. Poszerzeniu te偶 uleg艂 zestaw w艂asno艣ci obraz贸w rastrowych dla obiektu RasterBaseLayer.
  Poszerzenie mo偶liwo艣ci w zakresie importu i eksportu plik贸w
  Program zosta艂 wyposa偶ony w mo偶liwo艣膰 importu format贸w plik贸w, kt贸rych import do tej pory nie by艂 mo偶liwy. S膮 to formaty: Vector PDF, TIGER/Line RT* Format, IDRISI Binary Vector (pliki .vct), GeoJSON Data Interchange Format (pliki .geojson i .json), S-57 Ecectronic Navigation Chart, Microstation Design DGN v7, MapInfo Table TAB vector data oraz Spatial Reference Information in MapInfo TAB format. Ten ostatni format mo偶e te偶 by膰 eksportowany przez program

  Zmiany w zestawie zdefiniowanych uk艂ad贸w wsp贸艂rz臋dnych
  W zakresie uk艂ad贸w wsp贸艂rz臋dnych nast膮pi艂o przeniesienie ze zmian膮 nazwy do innej grupy kilku uk艂ad贸w odniesienia w obszarze Europy oraz utworzony zosta艂 nowy uk艂ad odniesienia ETRS89/ETRS-UTM zone [26N-39N].