Zmiany w wersji 9

Dzi臋ki wprowadzeniu nowych funkcji do programu Surfer 9, praca z nim sta艂a si臋 jeszcze szybsza oraz 艂atwiejsza
Poni偶ej przedstawione s膮 wybrane, najwa偶niejsze mo偶liwo艣ci Surfer 9. • Atrybut prze藕roczysto艣ci kolor贸w

  Atrybut wype艂nienia obiektu lub wype艂nienie kolorem przestrzeni mi臋dzy izoliniami mapy mo偶e zawiera膰 element prze藕roczysto艣ci. Ka偶dy definiowany kolor lub paleta kolor贸w mo偶e pokrywa膰 obszar w 100% lub tylko cz臋艣ciowo, pozostawiaj膮c widoczne elementy le偶膮ce g艂臋biej w strukturze mapy. W edycji palety kolor贸w prze藕roczysto艣膰 w granicach od 0% do 100% mo偶e dotyczy膰 ca艂ej gamy kolor贸w lub wybranego punktu definicji koloru wewn膮trz palety.


 • Zapis i odczyt rastrowych danych geoprzestrzennych

  Dane w formatach geoprzestrzennych mog膮 by膰 odczytywane i zapisywane przez Surfer. Dotyczy to kalibrowanej grafiki rastrowej zapisywanej w Golden Software Reference Format, format GeoTIFF, ESRI oraz Blue Marble RSF.


  殴r贸d艂o: www.krakowlife.pl"

 • Edycja indywidualnych obiekt贸w mapy bazowej

  W wersji 8 programu Surfer mapa bazowa stanowi艂a ca艂o艣膰, nawet je艣li sk艂ada艂a si臋 z wielu obiekt贸w typu wielok膮ty, linie 艂amane czy punkty. Mo偶liwa by艂a zmiana atrybut贸w tych obiekt贸w ale globalnie dla ca艂ej mapy bazowej, czyli je艣li mieniana by艂a grubo艣膰 i kolor linii to zmiana dotyczy艂a brzeg贸w wszystkich obiekt贸w p艂askich i obiekt贸w liniowych. W wersji 9 mapa bazowa jest elementem z艂o偶onym, co pokazuje struktura mapy w oknie managera obiekt贸w


  Pokazana poni偶ej mapa Polski zosta艂a wczytana jako mapa bazowa. Powy偶ej przedstawiona struktura obiekt贸w mapy dotyczy w艂a艣nie tej mapy bazowej. Ka偶de wojew贸dztwo stanowi odr臋bny obiekt, kt贸ry mo偶e mie膰 niezale偶nie zmieniane atrybuty wype艂nienia i parametry linii brzegowej, czyli granic wojew贸dztwa.


  "殴r贸d艂o: Gambit, Mapa Polski w formacie GSM"


 • Konwersja wsp贸艂rz臋dnych dla r贸偶nych sposob贸w rzutowania mapy

  Arkusz danych zosta艂 wyposa偶ony w now膮 opcj臋, kt贸ra pozwala dokonywa膰 konwersji uk艂ad贸w wsp贸艂rz臋dnych i sposobu rzutowania. Konwersji podlegaj膮 wsp贸艂rz臋dne XY punkt贸w w arkuszu ulokowanych we wskazanych kolumnach 藕r贸d艂owych. Wsp贸艂rz臋dne po konwersji zapisywane s膮 w kolumnach okre艣lonych, jako docelowe. Program pozwala wybra膰 spos贸b rzutowania z zestawu licz膮cego ok. 1500 pozycji. U偶ytkownik mo偶e te偶 zdefiniowa膰 w艂asny uk艂ad wsp贸艂rz臋dnych.


  Kliknij aby powi臋kszy膰


  Poni偶ej przedstawiono map臋 Polski w formie mapy bazowej. Pierwszy rysunek pokazuje map臋 we wsp贸艂rz臋dnych geograficznych (dlugo艣膰 i szeroko艣膰 geograficzna). Dla drugiej mapy zastosowano konwersj臋 ws贸艂rz臋dnych geograficznych. Map臋 przedstawiono w uk艂adzie 1992 z elipsoid膮 odniesienia GRS80.

  Na obu mapach pokazano po艂udnik 15 i 24 d艂ugo艣ci geograficznej wschodniej oraz centralny dla wybranego odwzorowania mapy drugiej po艂udnik 19 stopni d艂ugo艣ci geograficznej wschodniej.


  Kliknij aby powi臋kszy膰  Kliknij aby powi臋kszy膰


 • Obliczanie pola powierzchni i obwodu obiekt贸w mapy bazowej

  Dowolny obiekt mapy bazowej ma automatycznie liczone parametry. Mo偶e to by膰 pole powierzchni dla obiektu p艂askiego oraz d艂ugo艣膰 jego obwodu lub d艂ugo艣膰 linii 艂amanej. Aby obliczy膰 pole i obw贸d dowolnego obszaru mapy wystarczy nanie艣膰 obrys tego obszaru w formie mapy bazowej.  W oknie w艂asno艣ci obiektu, kt贸re pojawia si臋 po dwukrotnym klikni臋ciu na obiekcie lub jego nazwie w oknie managera obiekt贸w, dodano now膮 zak艂adk臋 o nazwie Info. Na zak艂adce tej podawane s膮 parametry okre艣laj膮ce pole powierzchni i d艂ugo艣膰 linii. Zaliczone zosta艂y w ten spos贸b do podstawowych atrybut贸w obiektu, kt贸re s膮 dost臋pne tak jak grubo艣膰 kreski czy jej kolor.
 • R臋czna korekta po艂o偶enia indywidualnych etykiet dla mapy punkt贸w

  Surfer, tworz膮c map臋 punkt贸w (Post Map lub Classed Post Map) pozwala dodawa膰 dla nich etykiety opisowe. W wersji 8 programu etykiety te s膮 umieszczane automatycznie i nie ma mo偶liwo艣ci zmiany ich po艂o偶enia. Prowadzi艂o to cz臋sto do nachodzenia etykiet na siebie lub umieszczania ich w miejscach ograniczaj膮cych ich czytelno艣膰, tak jak etykieta Od15/08 i Od09/05 na rysunku poni偶ej.  Wersja 9 programu wyposa偶ona zosta艂a w procedur臋 Edit Post Labels, kt贸ra pozwala r臋cznie korygowa膰 po艂o偶enie wybranej etykiety. Na rysunku poni偶ej obie opisywane etykiety zosta艂y przesuni臋te w puste obszary mapy, dzi臋ki czemu s膮 one dobrze widoczne i czytelne.
 • Zapami臋tywanie klas dla klasyfikowanej mapy punkt贸w

  Okno edycji parametr贸w klasyfikowanej mapy punkt贸w zosta艂o wyposa偶one w mo偶liwo艣膰 zapisu danych klasyfikacyjnych do pliku. Odpowiednie przyciski pojawi艂y si臋 na zak艂adce Classes. Przyciski Save i Load pozwalaj膮 odczyta膰 plik z rozszerzeniem cls lub zapisa膰 dane klasyfikacyjne w tym formacie. • Wy艣wietlanie wsp贸艂rz臋dnych XYZ na pasku stanu


  Wskazuj膮c kursorem myszy dowolny punkt na mapie mo偶na na pasku stanu odczyta膰 wsp贸艂rz臋dne nie tylko X i Y, ale tak偶e wsp贸艂rz臋dn膮 Z. • Funkcja kursora 艣ledz膮cego


  Praca interfejsu u偶ytkownika mo偶e by膰 prze艂膮czona w tryb kursora 艣ledz膮cego. Tryb ten pozwala zaznaczy膰 symbolem kursora 艣ledz膮cego punkt na mapie odpowiadaj膮cy wierszowi arkusza danych. W menu g艂贸wnym programu w opcji View, zar贸wno dla okna projektu mapy jak i arkusza danych pojawi艂a si臋 pozycja o nazwie Track Cursor, kt贸ra pozwala wprowadzi膰 program w tryb pracy kursora 艣ledz膮cego.


  Kliknij aby powi臋kszy膰

  W tym trybie pracy zaznaczenie wiersza w arkuszu danych powoduje umieszczenie symbolu kursora 艣ledz膮cego w odpowiednim punkcie na mapie. Je艣li projekt zawiera kilka map powi膮zanych z plikiem danych, to kursor 艣ledz膮cy pojawia si臋 na wszystkich mapach. Je艣li klikn膮膰 na obszarze dowolnej z map powi膮zanych z arkuszem danych, to w arkuszu tym zaznaczony zostaje wiersz zawieraj膮cy dane dla punktu danych wej艣ciowych najbli偶szego dla miejsca, w kt贸rym stoi kursor 艣ledz膮cy. Je艣li kilka map na stronie projektu powi膮zanych jest z danymi, to klikni臋cie na jednej z map zmienia po艂o偶enie kursora 艣ledz膮cego na pozosta艂ych.


 • Przestrzenna analiza danych w arkuszu celem ich filtracji

  W opcji Data arkusza danych dodano mi臋dzy innymi funkcj臋 Spatial Filter. Pozwala ona wykonywa膰 filtracje danych XYZ, tworz膮c obraz kolumn oryginalnych we wskazanych kolumnach arkusza. Filtrowanie danych mo偶e by膰 prowadzone przed utworzeniem mapy punkt贸w lub klasyfikowanej mapy punkt贸w, ale te偶 np. przed procedur膮 griddingu. Procedura ta jednak ma w艂asny modu艂 pe艂ni膮cy podobn膮 rol臋, gdy偶 np. usuwanie duplikat贸w z danych wej艣ciowych jest procesem niezb臋dnym w procedurze griddingu, gdy偶 duplikaty zawarte w danych wej艣ciowych mog膮 powodowa膰 wyst臋powanie b艂臋d贸w oblicze艅 numerycznych w interpolacyjnej procedurze wyznaczania regularnej siatki warto艣ci.


  Kliknij aby powi臋kszy膰

  Okno edycji regu艂 filtrowania zawiera dwie opcje: wykrywanie duplikat贸w oraz wykluczanie punkt贸w. U偶ytkownik definiuje spos贸b post臋powania z duplikatami, czyli precyzuje, co ma by膰 wstawione w miejsce zdublowanych punkt贸w oraz okre艣la regu艂臋, kt贸ra precyzuje kiedy dwa punkty nale偶y uzna膰 za duplikaty. Drug膮 regu艂膮 filtracji jest regu艂a wykluczania punkt贸w, spe艂niaj膮cych okre艣lone warunki. Z pliku danych wej艣ciowych zostaj膮 usuni臋te punkty, kt贸rych wsp贸艂rz臋dne spe艂niaj膮 podany warunek filtracji.


 • Antyaliasing

  Terminem tym w grafice komputerowej okre艣lane s膮 specjalne techniki przetwarzania informacji graficzne, kt贸rych celem jest minimalizacja zniekszta艂ce艅 i utraty informacji powstaj膮cych w sytuacji gdy grafika o du偶ej rozdzielczo艣ci ma by膰 pomniejszana w wy艣wietlana przy zmniejszone liczbie pikseli. W wersji 9 programu Surfer technik臋 t臋 zastosowano w celu wyg艂adzenie kontur贸w izolinii oraz tekst贸w umieszczanych w projekcie mapy. Praca modu艂贸w graficznej wizualizacji mapy mo偶e odbywa膰 si臋 w trybie antyaliasing, ale tryb ten jest opcjonalny i mo偶e by膰 wy艂膮czony.  Rysunek powy偶ej pokazuje jak wygl膮da mapa izolinii przy wy艂膮czonym trybie antyaliasing, czyli jako艣膰 tej mapy jest taka jak w wersji 8 programu. Na rysunku poni偶ej pokazano t臋 sam膮 map臋 przy w艂膮czonym trybie redukcji zniekszta艂ce艅 i wyg艂adzania kontur贸w linii i tekstu.
 • Wy艣wietlanie aktualnie otwartych okien w systemie zak艂adkowym

  Podczas pracy z programem Surfer cz臋sto zdarza si臋, 偶e otwartych jest wi臋cej ni偶 jeden dokument. Sprawna nawigacja mi臋dzy oknami projektu przyspiesza prac臋 i podnosi jej komfort. W starszych wersjach programu prze艂膮czanie mi臋dzy oknami projektu odbywa艂o si臋 poprzez opcj臋 Window w menu g艂贸wnym programu.  Interfejs wersji 9 programu wyposa偶ony zosta艂 w system zak艂adek po艂o偶onych w g贸rnej cz臋艣ci ekranu poni偶ej menu g艂贸wnego i pask贸w narz臋dziowych. Ka偶dy otwarty dokument umieszczony jest na osobnej zak艂adce. Klikni臋cie na nazwie zak艂adki jest aktywacj膮 wybranego okna.

 • Nowa procedura definiowania kolor贸w u偶ytkownika z funkcj膮 pr贸bnika koloru

  Modu艂 wyboru koloru wype艂nienia obiektu powierzchniowego lub linii wyposa偶ony zosta艂 w nowe procedury definicji koloru. Kolor u偶ytkownika mo偶e by膰 wybrany klikni臋cie na matrycy kolor贸w lub okre艣lony liczbowo w formie kodu RGB (czerwony-zielony-niebieski) lub zbli偶onego do sposobu w jaki widzi ludzki narz膮d wzroku kodu HSL (barwa-nasycenie-jasno艣膰).  Dodatkowo modu艂 ten zosta艂 wyposa偶ony w narz臋dzie pr贸bnika koloru, kt贸re pozwala pobra膰 kolor z dowolnego punktu na ekranie i zastosowa膰 go jako kolor obiektu.

 • Zmieniony modu艂 edycji palety kolor贸w>

  Og贸lna zasada definiowania palety kolor贸w pozosta艂a zachowana z wersji 8 programu, ale w module tym pojawi艂y si臋 nowe opcje. Nie zmieniona zosta艂a, bardzo wygodna dla u偶ytkownika metoda definiowania palety, jako p艂ynne przej艣cie kolor贸w mi臋dzy punktami definicji okre艣lonej barwy.  Do zdefiniowania palety konieczne s膮 minimum dwa takie punkty, pocz膮tkowy i ko艅cowy, ale pomi臋dzy nimi mo偶e by膰 dodana dowolna liczba dodatkowych punkt贸w sztywno definiuj膮cych kolor. W palecie na rysunku powy偶ej zdefiniowano pi臋膰 takich punkt贸w. Nowo艣ci膮 jest wprowadzenie listy palet zdefiniowanych przez producenta z mo偶liwo艣ci膮 dodawania palet w艂asnych u偶ytkownika. Fragment listy palet predefiniowanych pokazano poni偶ej.  Nowo艣ci膮 w wersji 9 jest te偶 mechanizm definiowania prze藕roczysto艣ci kolor贸w. W definicji palety prze藕roczysto艣膰 w r贸偶nym stopniu mo偶na zastosowa膰 niezale偶nie do ka偶dego z punkt贸w definicji koloru lub w tym samym stopniu do ca艂ej palety.

 • 艁atwiejsza modyfikacja struktury map warstwowych

  Tworzenie map warstwowych nie jest nowo艣ci膮 wersji 9 programu. Technika ta by艂a wykorzystywana ju偶 wcze艣niej i powszechnie stosowana, gdy偶 ju偶 proces kolorowania przestrzennego obrazu siatki warto艣ci, czyli mapy typu Wireframe, wymaga艂a zastosowania techniki overlay maps. Struktura mapy w oknie managera obiekt贸w pokazanym poni偶ej pokazuje na艂o偶enie trzech rodzaj贸w map: mapy punkt贸w (Post Map), mapy izolinii (Contours Map) oraz przestrzennego obrazu siatki warto艣ci (3D Wireframe Map).  Nowo艣ci膮 w wersji 9 programu jest 艂atwo艣膰 operacji na warstwach, przenoszenie ich pomi臋dzy mapami, usuwanie i dodawanie warstw. W wersji poprzedniej np. aby usun膮膰 warstw臋 mapy konieczna by艂a likwidacja struktury warstwowej, usuni臋cie wybranej warstwy i ponowne po艂膮czenie pozosta艂ych w struktur臋 overlay map. Teraz zaznaczaj膮c zb臋dn膮 warstw臋 w oknie managera obiekt贸w mo偶na j膮 usun膮膰 naci艣ni臋ciem klawisza Del. Pokazany poni偶ej fragment menu g艂贸wnego zawiera nowe opcje steruj膮ce tworzeniem map wielowarstwowych.  Z menu programu usuni臋to opcj臋 Map/Overlay Maps i zosta艂a zast膮piona opcj膮 Map/Add. Nowa opcja pozwala wybra膰 rodzaj dodawanej warstwy ju偶 na etapie tworzenia nowej mapy, kt贸ra jest automatycznie umieszczana, jako kolejna warstwa zaznaczonego obiektu mapy wielowarstwowej. Poprzednio tworzona by艂a nowa mapa i dopiero po jej wy艣wietleniu i zaznaczeniu map, kt贸re maj膮 tworzy膰 struktur臋 wielowarstwow膮 uruchamiane by艂o polecenie dodania mapy do struktury wielowarstwowej. Proces ten zosta艂 uproszczony w wersji 9 programu.

 • Pozosta艂e funkcje:

  • Kontrola warto艣ci granicznych i skali mapy
  • Opcja prze艂adowania danych (Reload)
  • Opcja szukania i zamiany tekst贸w w arkuszu (Find/Replace)
  • Precyzyjne wyr贸wnywanie obiekt贸w (Alignment Tool)
  • Wi臋cej obs艂ugiwanych format贸w zapisu regularnej siatki warto艣ci
  • Wi臋ksza liczba deseni wype艂nienia
  • Import nowych format贸w danych
  • Eksport izolinii do formatu 3D SHP
  • Eksport projektu do PDF, EPS i DXF
  • Indywidualny dob贸r skr贸t贸w klawiszowych
  • Uproszczona operacja Zoom i nawigacja po obiektach mapy
  • Maksymalny rozmiar siatki warto艣ci zwi臋kszono do 32767 kolumn i wierszy.
  • Usuni臋to zb臋dne zera na pocz膮tku mantysy przy zapisie liczb w notacji eksponencjalnej, usuwanie zer jest opcjonalne
  • Dodano wi臋cej przyk艂ad贸w plik贸w srf i skrypt贸w automatyzacji
  • Wprowadzono opcj臋 Group/Ungroup zamiast Combine/Brak Apart
  • Opcja Export Contours zmieni艂a lokalizacj臋 w menu z Map/Contour Map do menu Map
  • Opcja File/Preferences zosta艂a zast膮piona przez Tools/Options
  • Dost臋p on-line do bazy wiedzy na temat programu na stronie WWW producenta
  • Zak艂adki View, Scale, Limit i Frame zosta艂y usuni臋te z okna edycji parametr贸w warstwy mapy i przeniesione do okna w艂asno艣ci
  • ca艂ej mapy
  • Dodano pasek narz臋dziowy Grid Toolbar dla 艂atwiejszego dost臋pu do procedur griddingu
  • Otwieranie obraz贸w rastrowych w oknie edytora griddingu i zapis w formie siatki warto艣ci.